Hot Blue of Dowgar Hill.


HOT BLUE OF DOWGAR HILL; BSH g; szylkret niebieski
urodzona: 25.04.2015 rok.
Ojciec - IC CAMEO SILKY BABE, CZ BSH e.
Matka - NARMI Z PANSKEHO DVORA, CZ BSH a.

kot brytyjski - Hot Blue of Dowgar Hill kot brytyjski - Hot Blue of Dowgar Hill
kot brytyjski - Hot Blue of Dowgar Hill
kot brytyjski - Hot Blue of Dowgar Hill kot brytyjski - Hot Blue of Dowgar Hill

Z nabywcami kociąt podpisujemy
UMOWĘ KUPNA - SPRZEDAŻY 
która w przypadku kociąt niehodowlanych zawiera klauzulę o obowiązku przeprowadzenia kastracji w wieku 6-8 miesięcy.


Umowa kupna Kota brytyjskiego
Umowa Kupna Kota.